College van het Heilig Kruis, Uden (1929—1933)

Bertus Aafjes bracht zijn middelbare-schooltijd door op het College van het Heilig Kruis te Uden, oftewel bij de Kruisheren.

Op mijn vijftiende jaar vertrok ik naar het klein seminarie Uden. Het seminarie lag aan de straatweg maar lag toch geheel geïsoleerd. Van de wereld rond het seminarie kreeg niemand iets te zien. Ons leven speelde zich af tussen de hoge seminariemuren en als wij buiten wandelden ging dat in een lange rij en onder de hoede van een surveillant. De sneeuw van weleer — Jeugdherinneringen (1987); blz. 128

Hieronder vindt u enkele foto’s die stammen uit die tijd. Zestig jaar later, toen uw webmaster diezelfde school bezocht, zag het er nog grotendeels hetzelfde uit. Tijdens mijn zesjarige verblijf werd de naam veranderd in "Kruisheren Kollege". Tegenwoordig heet de school het Udens College en is het gevestigd in een opvallend rood gebouw in een buitenwijk van Uden.

college_2 college_1

Het seminarie was een hoog stenen gebouw met ontelbare ramen en een brede cour. De studiezaal, de recreatiezaal, de slaapzaal, de corridors of brede stenen trappen, alles was adembenemend groot. Nergens was een veilig plekje waar men zich kon terugtrekken.
[…]
Naast het hoog stenen seminariegebouw stonden een klooster en een kapel, waarin een klein middeleeuws Onze-Lieve-Vrouwebeeld vereerd werd. De sneeuw van weleer — Jeugdherinneringen (1987); blz. 131