Curiosa

Uitnodiging b Uitnodiging a Uitnodiging van Bertus Aafjes aan Henri Mayer (bio) voor een voorleesavond op 10 februari 1947 van het Haagsche letterkundig genootschap Oefening Kweekt Kennis in het Gebouw Diligentia.
Prent Laat nu al wat Neerland heet…
Rijmprent aan de Nederlandse jeugd door de Regering op 31 Augustus 1948 uitgereikt bij gelegenheid van het vijftigjarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina
Bertus Aafjes & Piet Worm
Serie levensbeelden a Serie levensbeelden b Serie levensbeelden — Bertus Aafjes
Single (45 toeren) met opname van Bertus Aafjes die voorleest uit eigen werk. Uitgeverij Sint Joris – ’s-Gravenhage [1959/60?]
Lees meer…
Stemmen van schrijvers Stemmen van schrijvers a Stemmen van schrijvers — Bertus Aafjes & Godfried Bomans
Single (45 toeren) met opnamen van Bertus Aafjes en Godfried Bomans. Nederlands Letterkundig Museum / Querido / SVS 6111, 1961
Lees meer…
Bedankje_a Bedankje_b Bedankbriefje van Bertus Aafjes d.d. 29 juli 1964 voor de gelukwensen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Met opdracht aan ene Henri, wellicht Henri Knap.
Brief Briefje van Bertus Aafjes d.d. 9 mei 1971 aan ene Hans. [Update: ik heb inmiddels het sterke vermoeden dat het hier Hans Roest betreft, een oude vriend van Aafjes.] Het bevindt zich op een afdruk van een Rechter Ooka-verhaal (De koelte van een pauweveer, verhaal 8) zoals dat verscheen in Dietsche Warande en Belfort in 1971.
Over de dichter Publicatie van de Rotary Club Venray ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Aafjes. Het boekje bevat de tekst van de lezingen van Anton Kroft en Wiel Kusters tijdens de huldigingsbijeenkomst op 10 juni 1989 in Cultureel Centrum ”De Beejekurf” te Venray.