De Gouden Keten

De Gouden Keten 1
Soort werk:Kinderboek
Eerste uitgave:1962
Uitgever:Meulenhoff Educatief
Delen: Deel 1: Levende poppen
Deel 2: De dikke en de dunne
Deel 3: Annekes avontuur
Deel 4: De verborgen schat
Deel 5: Muziek op het kasteel
Deel 6: Tante Ibeltje
Deel 7: De schippersjongens
Deel 8: Stuurman Roel
Deel 9: De lachende krokodil
Deel 10: De geheimzinnige diamant
Ten geleide:

Bertus Aafjes heeft een serie leesboeken geschreven waarin het lagere-schoolkind op onnavolgbare wijze het sprookjesland wordt binnengeleid. Geheel in overeenstemming met de psychische ontwikkeling van het kind speelt in de boekjes voor de lagere leerjaren het ‘Er was eens…’ de belangrijkste rol, terwijl in de boekjes voor de hogere leerjaren — rekening houdende met de ontwakende kritiek van de leerlingen — de dingen die ‘echt gebeurd’ zijn een overwegende plaats gaan innemen.

De auteur is erin geslaagd het wezenlijke van onze 18de- en 19de-eeuwse zedenkundige leesboeken te doen herleven: de wereld van het goede en van het schone wordt gesteld tegenover die van het kwade en van het lelijke. Maar ook welk een verschillen zijn er! Tegenover de saaie preektoon, waarin niets des kinds is, hier de meester-verteller, die het kind door invoelen en meebeleven verplaatst in een wonderland, waarin het intens geniet van en meeleeft met de helden.

Bertus Aafjes heeft de ontroerbaarheid en de ontvankelijkheid van de kinderlijke psyche voortreffelijk gepeild en hij is er m.i. in geslaagd de beste gevoelens van het kind argeloos te wekken.

Ongetwijfeld zullen deze belevingen, waarin de hogere waarden in de figuren van Vader en Moeder De Vries, van Anneke en van Roel gestalten hebben aangenomen, niet nalaten hun vormende invloed uit te oefenen. Bertus Aafjes, de heraut van het schone, die talloze volwassenen onvergetelijke uren bezorgd heeft, verdient thans de dank van het Nederlandse schoolgaande kind.

F.W. Prins
Begeleidende brief: Bertus Aafjes schreef een begeleidende brief bij de eerste druk
brief_voorkant brief_achterkant
Eerste druk: De Gouden Keten 1 De Gouden Keten 2 De Gouden Keten 3 De Gouden Keten 4 De Gouden Keten 5 De Gouden Keten 6
Herdrukken: De Gouden Keten 1 2 2 De Gouden Keten 1 2 3
De Gouden Keten 2 2 De Gouden Keten 2 2 3 De Gouden Keten 2 2 4
De Gouden Keten 3 2 3
De Gouden Keten 4 2 2 De Gouden Keten 4 2 3 De Gouden Keten 4 2 4
De Gouden Keten 5 2 3
De Gouden Keten 6 2 3
De Gouden Keten 7 1 2 De Gouden Keten 7 1 3
De Gouden Keten 8 1 2 De Gouden Keten 8 1 3
De Gouden Keten 9 1 3
De Gouden Keten 10 1 3