Rechter Ooka

Jaar Titel
1967 3 van Bertus Aafjes (Avenue-reeks 1)
1969 Een ladder tegen een wolk
1969 De rechter onder de magnolia
1970 4 van Bertus Aafjes (en drie andere auteurs)
1971 De koelte van een pauweveer
1972 Pulp 4
1973 De vertrapte pioenroos
1973 Een lampion voor een blinde (De zaak van de Hollandse heelmeesters)
1974 Bulkboek 23: Bertus Aafjes
1975 Een lampion voor een blinde (en andere verhalen)
1982 Rechter Ooka-mysteries
1986 De mysterieuze Rechter Ooka
 
Bloemlezingen
1974 Bulkboek 23: Bertus Aafjes
1982 Rechter Ooka-mysteries
1986 De mysterieuze rechter Ooka
 
Over de Rechter Ooka-verhalen
1971 Mijn ogen staan scheef

In dit boek met verhalen over zijn reizen naar Japan heeft Aafjes het in enkele verhalen over zijn speurtochten naar Rechter Ooka. Het verhaal Japanse Gulliver eet vergiftigde rijst begint als volgt:

Hele dagen lang breng ik door in de universiteitsbibliotheken op zoek naar stof over rechter Ooka, een zeventiende-eeuwse Japanse rechter, die beroemd werd om zijn wijze en menselijke uitspraken in moeiijke gevallen. Men zou hem een Salomo in kimono kunnen noemen of een Japanse Sherlock Holmes.

In het verhaal Met een krant in de hand door het land naar Toba gaat Aafjes op zoek naar sporen van rechter Ooka in Jamada:

Ik ben op weg naar de provincie Ise met een van die snelle treinen, waarvan Japan het alleenrecht schijnt te bezitten. Want in die provincie ligt de stad Jamada — de stad waar rechter Ooka voor het eerst het ambt van rechter bekleedde. Daar liggen ook de beroemde Isetempels … […] Ook met deze Isetempels onderhield Ooka nauwe betrekkingen: hij was namelijk inspecteur van de beroemde heiligdommen.

Bron van de Rechter Ooka-verhalen
1956 Solomon in Kimono, I.G. Edmonds

When the first Americans came to Japan after the reopening of the country in 1854, they were delighted by tales of the famous judge, Ooka Tadasuke, Echizen no Kami. They tagged him “Solomon in Kimono”.